โภชนาการวัยต่างๆ

สุขภาพชีวิตที่ดี คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนช่วยสร้างสุขภาพร่างกายที่ดี คือ การกินนั่นเอง การกินที่ดีไม่ใช่การเลือกรับประทานอาหารราคาแพง แต่คือการเลือกรับประทานอย่างถูกโภชนาการและถูกสุขอนามัย ทั้งนี้โภชนาการที่เหมาะสมกับคนในแต่ละวัยนั้น ก็แตกต่างกันไปตามสภาพร่างกายและกิจกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เช่น เด็กต้องการสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโต ในขณะที่ผู้สูงวัยต้องการสารอาหารเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ “การกิน” จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจ เพื่อให้ร่างกายของเราห่างไกลจากโรคและมีชีวิตที่ยืนยาว