ติดต่อเรา

ที่อยู่

ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารจุฬาวิชช์ 1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ช่องทางติดต่อ

cugateway@gmail.com
02 2189472-3 http://www.cugateway.chula.ac.th

การเดินทาง

รถโดยสารภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รถประจำทาง ปรับอากาศ สาย ปอ. 4, 16, 21, 50, 141 , 162
รถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม
รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีสามย่าน