ภูมิปัญญาภาษาเพลง

ชินกร ไกรลาศ นักร้องลูกทุ่งที่ประยุกต์เพลงพื้นบ้านมาผสมผสานกับการแสดงดนตรีลูกทุ่งในหลายลักษณะ ทั้งลำตัด เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ เพลงอีแซว และเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง) ประจำปีพุทธศักราช 2541 รายการปันยาดีจะพาท่านไปรู้จักกับศิลปินท่านนี้เพื่อศึกษาชีวิตบนเส้นทางศิลปินผู้ได้ชื่อว่าใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง งดงาม เพื่อสร้างเสน่ห์ ของภาษาเพลง สร้างความประทับใจให้กับผู้รับฟัง