โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุมาจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชื่อ Influenza virus เป็นโรคที่พบได้ในทุกเพศ ทุกวัย

และมีระบาดทั่วโลก โดยปกติผู้ป่วยติดเชื้อจะหายเป็นปกติได้เอง แต่อาจพบอาการแทรกซ้อน ที่มีความรุนแรง และเสียชีวิต